Espai Refugi

Espai Refugi

26 de juny de 2010

Báilame el agua

Em va fer tanta pena aquesta pel·lícula!

Ballant les lletres

He llegit que el Grec arriba aquest any amb molta dansa japonesa. Hi ha un grup que fa un mix entre el moviment i l'ikebana, i un altre que fa del seu espectacle una trobada entre el ball i la escriptura: l'estil cal·ligràfic més lliure... És bonic, oi?